Artist statement
            Az emberi kapcsolatokban fellelhető mimikri effektus alkotja  kutatásaim tárgyát. Képeimen sorra veszem a jelenség megjelenési formáit. Ebben a hagyományos olaj-vászon technikával készülő ciklusban a bútorforma többletjelentésre tesz szert, átlényegül. Az alkalmazott színek, formák, struktúrák és fények az emberi lélek, az érzelmek és különböző lelkiállapotok láthatóvá tételére irányuló törekvéseim eszközei. Komplex képi szöveteim a konstans és a variábilis emberi helyzetek transzformációi. Antropomorf tárgyakról van szó, melyek egyszerűségükben, egyediségükben is hordoznak valamiféle általánosabb mondanivalót. A fókuszba többnyire egy széket állítok, mely kompozíción belüli elhelyezkedése ellenére – „magaviseletét” tekintve – tartózkodó, és árnyaltan közvetít valamit ember és társadalom bonyolult kapcsolatáról.  
            Szék-motívumaim antropomorfnak tekinthetők, mivel emberi magatartásformák hordozói. Nincs bőrük, arcuk, tekintetük, de kisugárzásuk emberi. Tulajdonképpen a nézőt, a befogadót magát képviselik. Nem rájuk ülünk, beléjük kényelmesedünk, hanem azonosulunk velük, ráeszmélünk élethelyzetekre, pillanatokra. A képi szituáció alkotóelemei túl kell, hogy mutassanak a látványon. Ehhez eszköz az általam használt mimikri jelenség. A saját, lokális világom feltárása során determinált problémákat sűrítem bele egy dekoratív, metafizikus képi világba. A székkel individuumként operálva, a kép jelentéstartalmának feltárása során eljutok az ember prototípusától a globális én szemléltetéséig.
            Különböző adott és választott terekben éljük meg mindennapi létezésünket. Ezek a terek mind formavilágukban, mind funkciójukban, mind az őket használók jelenlétében különböznek, de mindről elmondható, hogy az egyént a mimikri használatára ösztönzik. Miért? A mimikri az állatvilágban egy olyan hasznos jelenség mely által használója védelmet élvez. Az emberek olyan közegben, olyan élethelyzetben, olyan állapotban használják a mimikri eszközét, mikor passzív önvédelemre van szükségük. Ilyen helyzet adódhat, ha erőteljesen eltérő nézetű emberek kénytelenek elviselni egymás jelenlétét. Amikor megvetik valaki ízlését, életszemléletét, üldözik rassza vagy vallási hovatartozása okán. A mimikri-sorozat megkísérli elgondolkodtatni a nézőjét, hogy milyen élethelyzetekben ajánlott, vagy muszáj a mimikri eszközével élnünk, hogy egy adott szituációban beleolvadjunk-e a környezetünkbe, vagy elvárjuk-e ugyanezt másoktól?
2015-2022
Hajgató Terézia


Back to Top